Sjöfästning

Suurupi sjöfästning och strandbatterier

Under första världskriget uppfördes runtomkring Tallinn ett storståtligt komplex av befästningsverk, som gavs namnet Peter den stores sjöfästning. Det var avsikten att på Suurupi udd bygga tre strandbatterier och tre strålkastarpositioner. I sydlig riktning från Suurupi övre fyr hade man planerat Romanovarnas batteri, vars två pansartorn skulle innefatta fyra 356 mm pjäser. På stranden, på uddens nordvästspets skulle man bygga batteri nr. 2 med sex 130 mm pjäser och på uddens norra strand batteri nr. 3 med 4 1300 mm pjäser. Strålkastarna var planerade i närheten till batterierna nr. 2 och 3 samt på uddens nordöstra spets.  

Romanovarnas batteri blev inte byggt, i marken sprängdes bara två fyrkantiga gropar, som var avsedda för kanontornens fundament, ammunitionskällare mm. Batteri nr. 2 blev inte heller byggt, i dess ställe uppfördes våren 1916 ett batteri med stora pansarskydd i betong, vars bestyckning bestod av fyra 234 mm pjäser. 300 meter i sydvästlig riktning från detta batteri byggde man mitt i skogen en fyrkantig betongbunker, som inrymde strålkastare och en dieselgenerator. Strålkastarna kunde längs en järnväg skuffas förbi bunkern till Kivista udde. På batteri nr. 3 fick man också färdiga såväl pansarskyddet i betong som pjäsfundamenten med tillhörande bröstvärn. 800 meter från batteriet mot väster, på Nõmme udds ”fot“ byggdes en strålkastarbunker i betong, från vilken man på räls kunde skuffa strålkastarna till uddspetsen. En annan strålkastarbunker byggdes på östra sidan längs med stranden.  

Under Estniska Republikens tid rekonstruerades batteri nr 2 till strandbatteri nr. 6. År 1924 började man anlägga strandbatteri nr. 9 på platsen för batteri nr. 3. Den 1 januari 1927 sammanslogs strandbatteri nr. 6 och 9 samt de byggnader och anläggningar som betjänade dem till Suurupi kommendatur.

Sommaren 1940 övergick Suurupi sjöfästning i Sovjetunionens besittning. 1941 sprängdes det de två högra pansarskydden till stransbatteri nr 6 i luften, såsom också strålkastarbunkern vid Nõmmeneeme. Suurupi strandbatteri drogs in år 1960, då batterier av detta slag upphörde med sin verksamhet.