Fotogrāfijas

  • Sūrupi aizmugurējā bāka
    Sūrupi aizmugurējā bāka
  • Daba
    Daba
  • Sūrupi priekšējā bāka
    Sūrupi priekšējā bāka