Karinė tvirtovė

Suurupi karinė tvirtovė ir sausumos divizionai

I Pasaulinio karo metu Talino apylinkėse buvo pastatytas didžiulis divizionų kompleksas, pavadintas Petro Didžiojo jūrine tvirtove. Suurupi pusiasalyje ketinta pastatyti 3 sausumos divizionus ir 3 prožektoriaus pozicijas. Romanovų divizionas turėjo įsikurti Suurupi aukštutinio švyturio pietuose, kur dviejuose sutvirtintuose bokštuose turėjo būti keturi 356 mm kalibro pabūklai. Šiaurės vakariniame pusiasalio krante turėjo išsidėstyti Antrasis divizionas su šešiais 130 mm pabūklais, o šiauriniame - Trečiasis divizionas su keturiais 130 mm pabūklais. Šalia Antrojo ir Trečiojo divizionų bei pusiasalio šiaurės rytuose buvo siūloma patalpinti 3 prožektorius.       

Romanovo divizionas niekada nebuvo sukurtas, buvo iškastos tik dvi kvadratinės duobės ginklų bazėms, amunicijos rūsiams ir kt. Niekada nebuvo pastatytas ir Antrasis divizionas. Vietoj jo 1916 m. pavasarį buvo pastatytas divizionas su masyviomis betoninėmis slėptuvėmis, kuriose buvo patalpinti keturi 234 mm pabūklai. 300 m į šiaurės vakarus nuo diviziono esančiuose miškuose buvo pastatytas keturkampis betoninis bunkeris, kuriame laikytas prožektorius ir dyzelinis generatorius. Prožektorių iš bunkerio į Kivista iškyšulį buvo galima kilnoti geležinkelio bėgiais. Trečiajame divizione buvo pastatytos betoninės slėptuvės ir pabūklų bazės su parapetais. 800 m į vakarus nuo diviziono, Nõmme iškyšulio pradžioje buvo pastatytas betoninis prožektoriaus bunkeris, iš kur jį buvo galima kilnoti į iškyšulio krantus geležinkelio bėgiais. Kitas prožektoriaus bunkeris pastatytas rytuose ant jūros kranto.      

Estijos Respublikos metu Antrasis divizionas buvo rekonstruotas į Šeštąjį sausumos divizioną. 1924 metais Devintasis sausumos divizionas buvo pradėtas kurti Trečiojo diviziono vietoje. 1927 m. sausio 1 d. Šeštasis ir Devintasis sausumos divizionai bei jų aptarnavimo pastatai ir institucijos perėjo Suurupi komendantūrai.

1940-ųjų vasarą karinė Suurupi tvirtovė buvo perduota Sovietų Sąjungai. 1941 metais buvo susprogdintos dvi Šeštojo diviziono dešiniosios pusės slėptuvės ir prožektoriaus bunkeris, esantis šalia Nõmme iškyšulio. Suurupi sausumos divizionas buvo likviduotas 7 dešimtmetyje, kai tokie divizionai neteko savo reikšmės.