Merilinnoitus

Suurupin merilinnoitus ja rannikkopatterit

I maailmansodan aikana rakennettiin Tallinnan ympäristöön suurisuuntainen linnoituskokonaisuus, joka sai nimekseen Pietari Suuren merilinnoitus. Suurupin niemelle oli tarkoitus rakentaa 3 rannikkopatteria ja 3 valonheittimen paikkaa. Suurupin ylemmästä majakasta etelään oli suunniteltu Romanovien patteri, jonka kahteen panssaritorniin oli tarkoitus tulla yhteensä neljä 356 mm tykkiä. Meren rannalle, niemen luoteiskärkeen oli tarkoitus rakentaa kuuden 130 mm tykin patteri nro 2 ja niemen pohjoisrannalle neljän 130 mm tykin patteri nro 3. Valonheittimet oli suunniteltu patterien nro 2 ja 3 lähistölle ja niemen koilliskulmaan.

Romanovien patteri jäi rakentamatta, maahan räjäytettiin vain 2 nelikulmaista aukkoa, joihin piti tulla tykkitornien alustat, ammuskellarit yms. Rakentamatta jäi myös patteri nro 2, sen sijaan kevääksi 1916 rakennettiin patteri, jossa oli suuret betonisuojat ja jonka aseistuksena oli neljä 234 mm tykkiä.  Tuosta patterista 300 m lounaaseen rakennettiin metsään neliskulmainen betonibunkkeri, jonne mahtui valonheitin ja dieselgeneraattori. Valonheitin voitiin työntää bunkkerista kiskoja pitkin Kivistan niemelle. Patterista nro 3 saatiin valmiiksi sekä betonisuojat että tykkialustat ja suojavalli. Patterista 800 m länteen, Nõmmen niemen ”tyveen” rakennettiin betoninen valonheitinbunkkeri, josta valonheitin voitiin työntää kiskoja pitkin niemen kärkeen. Toinen valonheitinbunkkeri rakennettiin meren rantaa itään päin.

Viron tasavallan aikana kunnostettiin patteri nro 2 rannikkopatteriksi nro 6. Vuonna 1924 alettiin patterin nro 3  paikalle rakentaa rannikkopatteria nro 9. 1. tammikuuta 1927 yhdistettiin rannikkopatterit nro 6 ja 9 sekä apurakennukset ja toimistot Suurupin komandantuuriksi.

Kesällä 1940 Suurupin merilinnoitus siirtyi Neuvostoliitolle. Vuonna 1941 rannikkopatterin nro 6 kaksi oikeanpuoleista suojaa räjäytettiin, samoin Nõmmeneemen luona sijainnut valonheitinbunkkeri. Suurupin rannikkopatterin toiminta lopetettiin 1960-luvulla, kun sentyyppiset patterit lakkautettiin.